Lista najczęściej zadawanych pytań na temat MS Office 365

 

Jak założyć konto w Office 365 na stronie https://edu.erzeszow.pl

Aby założyć konto należy kliknąć w przycisk „Dla nauczyciela i ucznia – załóż konto Office 365”

• do założenia konta nauczyciela należy użyć danych logowania nauczyciela do eDziennika,

• do założenia konta ucznia należy użyć danych logowania ucznia do eDziennika,

• uwaga w przypadku uczniów poniżej 18 lat, opiekun musi wcześniej wyrazić zgode na założenie konta, w tym celu należy kliknąć w przycisk „Dla opiekuna – wydaj zgodę na utworzenie konta ucznia” i zalogować się danymi opiekuna do eDziennika.

 

Zapomniałem hasła do Office 365

Aby zresetować hasło do office 365 należy na stronie https://edu.erzeszow.pl

Kliknąć w przycisk „Zmień haslo do konta Office 365”

Następnie trzeba podać dane logowania do konta w eDzienniku

A następnie wpisać 2 razy nowe hasło do Offica 365

 

Zapomniałem loginu do Office 365

Aby przypomnieć login do office 365 należy na stronie https://edu.erzeszow.pl

Kliknąć w przycisk „Zmień haslo do konta Office 365”

Następnie trzeba podać dane logowania do konta w eDzienniku

A następnie wpisać 2 razy nowe hasło do Offica 365

Po zaakceptowaniu regulaminu i przyciśnięciu guzika „Zmień hasło” pojawi się komunikat dot. Zmiany hasła oraz konta do którego te hasło zostało zmienione.

 

Zapomniałem hasła do eDziennika

Na stronie logowania do edziennika https://adfslight.resman.pl/

Należy kliknąć w link „Przywracanie dostępu do konta” (https://adfslight.resman.pl/AccountManage/UnlockAccountRequest), następnie po podaniu jednej z wymaganych danych (Login lub PESEL lub e-mail), na adres email podany w edzienniku zostanie wysłany link do restartu hasła.

 

Gdy uczeń nie posiada konta do eDziennika:

• aby utworzyć w eDzienniku konto ucznia uprawniające do korzystania z pełnej wersji pakietu Microsoft Office 365, uczeń lub opiekun powinien podać e-mail ucznia wychowawcy lub w sekretariacie szkoły. Ten adres zostanie następnie zarejestrowany w systemie eDziennik. Po rejestracji adresu, należy wykonać operację przywracania dostępu do konta wg instrukcji:

 

Po zalogowaniu się do Office 365 nie widzę większości aplikacji (m.in. Teams)

Upewnij się czy jesteś zalogowany na konto z końcówką @edu.erzeszow.plJeżeli jesteś zalogowany na inne konto (np. z końcówką @interia.pl; onet.pl; gmail.com; itp.) należy się wylogować i następnie podać dane logowania z końcówką @edu.erzeszow.pl


 

Linki do Instrukcji  do zakładania kont:

eDziennik → http://bit.ly/dostep_do_systemu

Office 365 → http://bit.ly/instrukcja_zakładania

 

Jak ustawić nazwę wyświetlania:

Zaczynamy od uruchomienia aplikacji Outlook z panelu Office 365

 

2. W lewym dolnym rogu wybieramy ikonkę „zadania”. Jeżeli ktoś ma uaktywnioną nowszą wersję Outlooka – przycisk będzie się nazywał „TO DO”.

 

3. Krok trzeci i czwarty dotyczy osób, które mają włączoną opcję „Nowy program Outlook” (prawy górny róg). Wyłączamy tą opcję przełączając się do starszej wersji. Proszę pamiętać, aby po personalizacji wrócić do swoich ustawień.

 

4. Klikamy „Nie teraz”."

 

5. W prawym górnym rogu klikamy trybik ustawień i wybieramy „Poczta”.

 

6. Rozwijamy opcje „Ogólne” i klikamy „Moje konto”. Wpisujemy: (A) Imię, (B) Opcjonalnie – inicjały, (C) Nazwisko, (D) Nazwę wyświetlaną, (E) Skróconą nazwę szkoły lub zespołu szkół jeśli nie jest podana – proszę sprawdzić jak jest to wpisane u innych nauczycieli/uczniów, (F) Klikamy „Zapisz”. Klikając w ołówek można zmienić sobie zdjęcie (Avatar). UWAGA!: Należy się wylogować i zalogować ponownie do Office 365. Zmiana może nastąpić nawet po 48 godzinach od personalizacji konta.

 

Wróć do okna głównego